Bestyrelsessparring
  • Personlig sparring
  • Bestyrelsessparring
  • Foredrag & workshops

Mennesker i bevægelse

Fra teori til praktiske handlinger

”Et godt hoved og et godt hjerte er altid en formidabel kombination” – sagt af Nelson Mandela.


Med sparring med virksomhedsejere og bestyrelser mener jeg et ’partnerskab’, der sætter fokus på såvel ledelsens som bestyrelsens rolle og kompetencer. Formålet er at styrke virksomhedens ledelse, kommunikation, udvikling, værdi og bundlinje. Min tese er, at man ikke sidder i en bestyrelse – man arbejder i en bestyrelse.

Mange virksomhedsejere og ledere af SMV har mange opgaver og store udfordringer i deres hverdag – opgaver der ’trykker’ og binder energi. Det skaber ofte stress, mistet overblik, frustrationer og dermed mangel på fokusering.

Derfor søger flere og flere professionel hjælp udefra i form af enten et ’advisory board’ eller en professionel bestyrelse. Her kan jeg hjælpe dig…

Jeg har selv været ejerleder. Det betyder, at jeg har ’haft hånden på kogepladen’ og derfor ved, hvad det vil sige at drive virksomhed. Jeg kender udfordringerne og har også erfaret, at alle ikke kan alt selv. Det kan hverken jeg eller du, men sammen kan vi meget, rigtig meget!


Hvad er perspektivet i et samarbejde og ’partnerskab’ med mig?


Hvor skal vi hen du? Jeg hjælper til med at konkretisere visioner, mission, mål og værdier og bringer dem til udførelse f.eks. gennem fokus på:


  • Forretningsmodellen – BMG Business Model Generation konceptet
  • Behov for ny strategi – og eksekvering af denne
  • Udfordringer i organisationen
  • Kommunikation med virksomhedens interessenter f.eks. bank og revisor
  • Optimering af værdikæden f.eks. infrastruktur, administration, HR- og CSR området, informationsteknologi, markedsføring, logistik og indkøb


Kort og godt:

Succesfuld udvikling af bestyrelsesarbejdet forudsætter, at ledelsen arbejder med 5 typer af kompetencer: Strategiske, ledelsesmæssige, funktionelle, menneskelige, personlige relationer/netværk.

For at imødekomme disse forudsætninger handler det i høj grad om en samarbejdspartner, der kan hjælpe dig med at give dig et større overblik over de strategiske muligheder, der kan omsættes til operationelle og praktiske handlinger i hverdagen. Det er her jeg, som din sparringspartner eller mentor, omkring bestyrelsens opgaver og udfordringer, kommer ind i billedet.


Værktøjskassen:

Som professionel bestyrelsesformand og virksomhedsledelsens sparringspartner råder jeg over en lang række certificerede værktøjer f.eks. BMC Business Model Canvass konceptet, PitStop Analysen, 360 graders Virksomhedstjek, Analyse af virksomhedens styrker og begrænsninger, m.fl.

© Copyright 2020. All Rights Reserved.