Bestyrelse
 • Sparringspartner
 • Bestyrelse
 • Foredrag & workshops
 • Sparringspartner
 • Bestyrelse
 • Foredrag & workshops

Mennesker i bevægelse

Fra teori til praktiske handlinger

Bestyrelsesarbejde (SMV)


”Et godt hoved og et godt hjerte er altid en formidabel kombination” – sagt af Nelson Mandela


Med professionelt bestyrelsesarbejde mener jeg sparring og kompetencer samt ny energi, der styrker virksomhedens ledelse, kommunikation, udvikling, værdi og bundlinje. Min tese er, at man ikke sidder i en bestyrelse – men man arbejder i en bestyrelse.


Mange virksomhedsejere og ledere af SMV har mange opgaver og store udfordringer i deres hverdag – opgaver der ’trykker’ og binder energi. Det skaber ofte stress, mistet overblik, frustrationer og dermed mangel på fokusering.


Derfor søger flere og flere af dem professionel hjælp udefra i form af enten et ’advisory board’ eller en professionel bestyrelse.


Jeg har selv været ejerleder. Det betyder, at jeg har ’haft hånden på kogepladen’ og derfor ved, hvad det vil sige at drive virksomhed. Jeg kender udfordringerne og har også erfaret, at alle ikke kan alt selv. Det kan hverken jeg eller du, men sammen kan vi meget, rigtig meget!


Hvad er perspektivet i et samarbejde og ’partnerskab’ med mig?


Jeg hjælper til med at konkretisere visioner, mission, mål og værdier og bringer dem til udførelse f.eks. gennem fokus på:


 • Forretningsmodellen – BMG Business Model Generation konceptet
 • Udnyttelse af ressourcer og vækstpotentiale
 • Behov for ny strategi – og eksekvering af denne
 • Udfordringer i organisationen
 • Ejer- og generationsskifte
 • Kommunikation med virksomhedens interessenter f.eks. bank og revisor
 • Optimering af værdikæden f.eks. infrastruktur, administration, HR- og CSR området, informationsteknologi, markedsføring, logistik og indkøb


Kort og godt:


Succesfuld udvikling af bestyrelsesarbejdet forudsætter, at ledelsen arbejder med 5 typer af kompetencer: Strategiske, ledelsesmæssige, funktionelle, menneskelige, personlige relationer og netværk. For at imødekomme disse forudsætninger handler det i høj grad om en samarbejdspartner, der kan hjælpe dig med at give dig et større overblik over de strategiske muligheder, der kan omsættes til operationelle og praktiske handlinger i hverdagen. Det er her jeg, som dit professionelle bestyrelsesmedlem, kommer ind i billedet.Værktøjskassen:


Som professionel bestyrelsesformand og virksomhedsledelsens sparringspartner råder jeg over en lang række certificerede værktøjer© Copyright 2018. All Rights Reserved.